Mysteeri Kustannus Oy PL 605 00101 Helsinki asiakaspalvelu      mysteerikustannus.fi
Rekisteriseloste
REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjä Nimi 			Mysteeri Kustannus Oy Y-tunnus			2489041-5 Postiosoite 		PL 605, 00101 Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö Nimi				Raija Mäkelä Postiosoite 		PL 605, 00101 Helsinki Sähköposti		asiakaspalvelu   mysteerikustannus.fi Rekisterin nimi	Mysteeri Kustannus Oy:n asiakasrekisteri Rekisterin pitämisen peruste Henkilötietolaki 8 § Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten o	tilausten käsittely o	asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen o	asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen o	markkinointi, analysointi ja tilastointi o	laskutus ja maksunvalvonta o	mielipide- ja markkinatutkimukset o	muut vastaavat käyttötarkoitukset Rekisterin tietosisältö	 Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta o	yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite o	asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot o	viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot o	mahdolliset luvat ja suostumukset o	mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. Säännönmukaiset tietolähteet 				Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti o	asiakkaalta itseltään verkkosivujen kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla o	asiakaskyselyiden sekä arvonta- ja kilpailuvastausten kautta o	Posti Oyj:n osoiterekisterin sekä muiden vastaavien julkisten ja yksityisten rekisterien kautta Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteröidyn oikeudet Tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina edellä mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle. Kielto-oikeus	 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jos rekisteröity haluaa käyttää kielto-oikeuttaan, tulee hänen tehdä sitä koskeva kirjallinen ilmoitus rekisterinpitäjälle. Rekisterin suojauksen periaatteet Asiakastietoja sisältäviä järjestelmiä voivat käyttää vain ne henkilöt, joilla on työnsä ja tehtäviensä puolesta oikeus käsitellä edellä mainittuja tietoja. Rekisterit säilytetään lukittavassa tilassa, jonne on pääsy vain määritellyillä henkilöillä. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.
REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjä Nimi 			Mysteeri Kustannus Oy Y-tunnus			2489041-5 Postiosoite 		PL 605, 00101 Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö Nimi				Raija Mäkelä Postiosoite 		PL 605, 00101 Helsinki Sähköposti		asiakaspalvelu   mysteerikustannus.fi Rekisterin nimi	Mysteeri Kustannus Oy:n asiakasrekisteri Rekisterin pitämisen peruste Henkilötietolaki 8 § Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten •	tilausten käsittely •	asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen •	asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen •	markkinointi, analysointi ja tilastointi •	laskutus ja maksunvalvonta •	mielipide- ja markkinatutkimukset •	muut vastaavat käyttötarkoitukset Rekisterin tietosisältö	 Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta •	yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite •	asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot •	viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot •	mahdolliset luvat ja suostumukset •	mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti •	asiakkaalta itseltään verkkosivujen kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla •	asiakaskyselyiden sekä arvonta- ja kilpailuvastausten kautta •	Posti Oyj:n osoiterekisterin sekä muiden vastaavien julkisten ja yksityisten rekisterien kautta Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteröidyn oikeudet Tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina edellä mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle. Kielto-oikeus	 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jos rekisteröity haluaa käyttää kielto-oikeuttaan, tulee hänen tehdä sitä koskeva kirjallinen ilmoitus rekisterinpitäjälle. Rekisterin suojauksen periaatteet Asiakastietoja sisältäviä järjestelmiä voivat käyttää vain ne henkilöt, joilla on työnsä ja tehtäviensä puolesta oikeus käsitellä edellä mainittuja tietoja. Rekisterit säilytetään lukittavassa tilassa, jonne on pääsy vain määritellyillä henkilöillä. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.
Rekisteriseloste
Mysteeri Kustannus Oy PL 605 00101 Helsinki asiakaspalvelu@mysteerikustannus.fi