Mysteeri Kustannus Oy PL 605 00101 Helsinki asiakaspalvelu      mysteerikustannus.fi
Tietoa sivustosta
Tietoa sivustosta Yleistä Mysteeri Kustannus Oy pyrkii sivustollaan mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta se ei takaa palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta eikä vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.  Mysteeri Kustannus Oy tai palveluntuottajat eivät myöskään vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). Sivuston käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Mysteeri Kustannus Oy ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan. Sivuston sisältö Mysteeri Kustannus Oy vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.  Mysteeri Kustannus Oy ei vastaa edellä mainittujen sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojaa koskevista käytännöistä.  Henkilötunnistetietojen käsittely Mysteeri Kustannus Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen mukaisesti. Asiakasrekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta minkään kolmannen osapuolen käyttöön. Mikäli asiakas haluaa varmistua siitä, ettei hänen tietojaan missään tilanteessa luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin, hän voi käyttää rekisteriselosteessa ilmoitettua kielto-oikeuttaan. Sivustolla kävijöistä voidaan kerätä tietoa palvelun kehittämistä varten. Sivustolla on analytiikkajärjestelmä kävijäseurantaa varten. Käyttäjän IP-osoitteen rekisteröinnin ja evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja mm. siitä, millä sivulla kävijä vierailee ja kuinka kauan hän viipyy eri sivuilla. IP-osoitteen avulla ei tunnisteta kävijää henkilönä, vaan ainoastaan tietokone, jolla verkkopalvelua käytetään. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa palvelun toimivuuteen.
Tietoa sivustosta Yleistä Mysteeri Kustannus Oy pyrkii sivustollaan mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta se ei takaa palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta eikä vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mysteeri Kustannus Oy tai palveluntuottajat eivät myöskään vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). Sivuston käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Mysteeri Kustannus Oy ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan. Sivuston sisältö Mysteeri Kustannus Oy vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.  Mysteeri Kustannus Oy ei vastaa edellä mainittujen sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojaa koskevista käytännöistä.  Henkilötunnistetietojen käsittely Mysteeri Kustannus Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen mukaisesti. Asiakasrekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta minkään kolmannen osapuolen käyttöön. Mikäli asiakas haluaa varmistua siitä, ettei hänen tietojaan missään tilanteessa luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin, hän voi käyttää rekisteriselosteessa ilmoitettua kielto-oikeuttaan. Sivustolla kävijöistä voidaan kerätä tietoa palvelun kehittämistä varten. Sivustolla on analytiikkajärjestelmä kävijäseurantaa varten. Käyttäjän IP-osoitteen rekisteröinnin ja evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja mm. siitä, millä sivulla kävijä vierailee ja kuinka kauan hän viipyy eri sivuilla. IP-osoitteen avulla ei tunnisteta kävijää henkilönä, vaan ainoastaan tietokone, jolla verkkopalvelua käytetään. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa palvelun toimivuuteen.
Tietoa sivustosta
Mysteeri Kustannus Oy PL 605 00101 Helsinki asiakaspalvelu@mysteerikustannus.fi